Inventarizace PCB

Nabídka komplexního zabezpečení inventarizace PCB dle zákona č.185/2001 a vyhl. č. 384/2001 Sb. Naše organizace je akreditována dle ČSN EN 17 025 u ČIA pod č. 1226 a u VÚV (ASLAB) pod registračním číslem 0021 pro analýzy provozních náplní na obsah PCB. Naši pracovníci rovněž vlastní certifikáty „Manažer vzorkování pro účely evidence zařízení a látek …

Inventarizace PCB Pokračovat ve čtení »

Vzorkování izolačního oleje

DŮLEŽITÉ: Chcete-li s jistotou vědět, zda izolační systém je, nebo není navlhlý, musí se vzorek odebrat z teplého stroje a měla by se změřit i teplota vzorkovaného oleje  (při proplachování odběrové cesty). Pokud je známa teplota vzorkovaného oleje z teplého stroje, lze přibližně určit procento navlhnutí pevné izolace. I suchý stroj obsahuje vlhkost asi do 2% své váhy! Mohou to být tedy i kg vody! …

Vzorkování izolačního oleje Pokračovat ve čtení »

Snížení rizika požáru

Revize transformátorů a požární bezpečnost Obecně je revize transformátorů spojena s řadou úkonů. Prověřuje se i stanoviště transformátoru, nedílnou součástí je kontrola s ohledem na požární bezpečnost.  Transformátory VN a zvláště VVN jsou často plněny izolačním – transformátorovým olejem. Pokud se soustředíme na požární bezpečnost je ošetřena normami, vyhláškami a dalšími předpisy, včetně stavebního provedení stanoviště takového stroje. Zdá …

Snížení rizika požáru Pokračovat ve čtení »

Odpovědnost provozovatele olejem plněných elektrických zařízení

(Revize transformátoru dále uvedený problém neřeší!) Diagnostická měření transformátorů, resp. izolačního (transformátorového) oleje byla dosud hodnocena podle doporučovaných empirických kritérií, či různých podnikových norem. Rovněž používané metody byly voleny podle dlouholetých zkušeností diagnostických laboratoří s využitím vlastních nebo zahraničních poznatků. S vydáním normy ČSN EN 60422 se však situace do značné míry mění! Tato evropská norma respektuje druh zařízení a předepisuje …

Odpovědnost provozovatele olejem plněných elektrických zařízení Pokračovat ve čtení »

DBDS (přidávaný do olejů jako inhibitor) a korozívní působení na měď

Dibenzyldisulfid (DBDS) je jedna ze sirných sloučenin, která může za určitých podmínek působit korozívně na měď v transformátorech. Sám o sobě DBDS korozívní být nemusí, ale působením vyšší teploty dochází k jeho rozkladu na merkaptany, které jsou silně korozívní. Vedle DBDS je možné stanovit korozívní působení síry na měď pomocí zkoušky na měděné destičce. Na …

DBDS (přidávaný do olejů jako inhibitor) a korozívní působení na měď Pokračovat ve čtení »

Měření vlhkosti v plynech

Měření vlhkosti v plynech je důležité všude tam, kde potřebujeme znát vlhkost daného plynu pro posouzení jeho další provozuschopnosti jako izolačního či teplonosného média. V energetice se jedná například o vodík v chladícím okruhu alternátorů a náplně SF6 jako izolačního média v přístrojových transformátorech a rozvodnách. Obsah vlhkosti v plynech můžeme vyjádřit jako: – Absolutní vlhkost (ρw) – je definována …

Měření vlhkosti v plynech Pokračovat ve čtení »

Seznámení s plynovou chromatografií

Chromatografie je fyzikálně chemická separační metoda, která slouží k dělení složek směsi. Základem chromatografie je rovnováha rozpuštěné látky mezi dvěma fázemi, z nichž jedna je fáze nepohyblivá (stacionární) a druhá fáze pohyblivá (mobilní). Tyto fáze jsou vzájemně nemísitelné. Předpokladem rozdělení složek směsi je různá afinita (přilnavost) k jednotlivým fázím. Např. Složka S1 má větší afinitu k fázi mobilní a je …

Seznámení s plynovou chromatografií Pokračovat ve čtení »