admin

Inventarizace PCB

Nabídka komplexního zabezpečení inventarizace PCB dle zákona č.185/2001 a vyhl. č. 384/2001 Sb. Naše organizace je akreditována dle ČSN EN 17 025 u ČIA pod č. 1226 a u VÚV (ASLAB) pod registračním číslem 0021 pro analýzy provozních náplní na obsah PCB. Naši pracovníci rovněž vlastní certifikáty „Manažer vzorkování pro účely evidence zařízení a látek …

Inventarizace PCB Pokračovat ve čtení »

Vzorkování izolačního oleje

DŮLEŽITÉ: Chcete-li s jistotou vědět, zda izolační systém je, nebo není navlhlý, musí se vzorek odebrat z teplého stroje a měla by se změřit i teplota vzorkovaného oleje  (při proplachování odběrové cesty). Pokud je známa teplota vzorkovaného oleje z teplého stroje, lze přibližně určit procento navlhnutí pevné izolace. I suchý stroj obsahuje vlhkost asi do 2% své váhy! Mohou to být tedy i kg vody! …

Vzorkování izolačního oleje Pokračovat ve čtení »

Odpovědnost provozovatele olejem plněných elektrických zařízení

(Revize transformátoru dále uvedený problém neřeší!) Diagnostická měření transformátorů, resp. izolačního (transformátorového) oleje byla dosud hodnocena podle doporučovaných empirických kritérií, či různých podnikových norem. Rovněž používané metody byly voleny podle dlouholetých zkušeností diagnostických laboratoří s využitím vlastních nebo zahraničních poznatků. S vydáním normy ČSN EN 60422 se však situace do značné míry mění! Tato evropská norma respektuje druh zařízení a předepisuje …

Odpovědnost provozovatele olejem plněných elektrických zařízení Pokračovat ve čtení »

Celkový obsah plynů rozpuštěných v izolačním oleji

V praxi se někdy stává, že dojde k odstavení nehermetizovaného stroje korektní činností plynového relé, které nemá příčinu v poruchovém ději odehrávajícím se ve stroji. Příčinou bývá přesycení izolačního oleje vzdušnými plyny. K posouzení, že se jedná skutečně o vzdušné plyny je nutný chromatografický rozbor, neboť dříve doporučovaná metoda spočívající v pokusu o zapálení nahromaděných …

Celkový obsah plynů rozpuštěných v izolačním oleji Pokračovat ve čtení »

Buchholz – odběry vzorků plynů z plynových relé

v souladu s ČSN EN 60 567 (IEC 60 567) 1. Všeobecná ustanovení Vzorky plynů z relé mají být odebrány ze zařízení s minimálním zpožděním po signalizaci nahromadění plynů. Jsou-li volné plyny ponechány ve styku s olejem, může dojít ke změnám ve složení jednotlivých komponentů odebíraného plynu. Při odběru vzorků plynů je nutno především zabránit přístupu …

Buchholz – odběry vzorků plynů z plynových relé Pokračovat ve čtení »

Přejímka nových nebo revidovaných strojů a přístrojů z hlediska izolačních systémů

Řada provozovatelů má vystavené objednávky na nové transformátory, které se v současné době vyrábějí, nebo brzy do výroby půjdou. a) Při té příležitosti si dovolujeme naše zákazníky upozornit na již zrušenou ČSN 35 1080, kde je v článku 2.3.1 bylo předepsáno pro stroje od napětí 110 kV (pro stroje nižšího napětí po dohodě), měření izolačních charakteristik …

Přejímka nových nebo revidovaných strojů a přístrojů z hlediska izolačních systémů Pokračovat ve čtení »

Mechanický stav vinutí

Současné pojetí diagnostiky výkonových transformátorů je schopno podchytit vznik tepelných nebo elektrických závad, stav dielektrika podle stupně zestárnutí a navlhnutí, dokáže stanovit zbytkovou životnost izolačního systému a to jak pevné izolace tak i olejové náplně. U jednodušších systémů, jako jsou kondenzátorové průchodky dovoluje ze změn kapacity stanovit i nebezpečí poklesu elektrické pevnosti průchodek a určit …

Mechanický stav vinutí Pokračovat ve čtení »