Směrné hodnoty izolačních olejů z transformátorů podle požadavků ČEPS

Měřená veličina [jednotky] Před plněním
do stroje
Před uvedením
do provozu2)
V záručním
provozu 5 let4)
Periodická měření3)
normální zhoršené
Průrazné napětí [kV/2.5mm] >70 >70 >70 <60
Číslo kyselosti [mgKOH/g] <=0.04 <0.08 >0.1
Obsah vody [g/t] <=10 <=10 <20 >25
Povrchové napětí [mN/m] >=355) >45 <40
Ztrátový činitel při 90oC [.10-2] <0.1 <0.2 <=0.6 <1.5 >6
Obsah inhibitoru [%] >=0.30 >=0.30 >0.20 <0.15
Obsah PCB [ppm] <1
kaly < nejsou
Celkový obsah plynů [%] <0.5 <1 <2 >3
H2 <60 ppm <100 ppm >150 ppm
CH4+C2H4+C2H6 <200 ppm <400 ppm >800 ppm
C2H2 <10 ppm <10 ppm <10 ppm
CO <400 ppm

Poznámka:

  1. Pří periodickém sledování se zhoršením hodnot o 30% musí konzultovat s ČEPS.
  2. Měří se po montáži před uvedením do provozu.
  3. Hodnoty, které leží mimo uvedené meze jsou hodnotami ukazujícími na možnost závady. Jsou nutná kontrolní měření i jinou laboratoří nebo metodou a intervaly měření se zkracují na polovinu.
  4. Platí pro olej plněný do nového stroje.
  5. Měřeno dle ISO 6295 (tenzometricky)

Podle ŘPÚ ČEPS z 3/1998