transformátor

Snížení rizika požáru

Revize transformátorů a požární bezpečnost Obecně je revize transformátorů spojena s řadou úkonů. Prověřuje se i stanoviště transformátoru, nedílnou součástí je kontrola s ohledem na požární bezpečnost.  Transformátory VN a zvláště VVN jsou často plněny izolačním – transformátorovým olejem. Pokud se soustředíme na požární bezpečnost je ošetřena normami, vyhláškami a dalšími předpisy, včetně stavebního provedení stanoviště takového stroje. Zdá …

Snížení rizika požáru Pokračovat ve čtení »

Odpovědnost provozovatele olejem plněných elektrických zařízení

(Revize transformátoru dále uvedený problém neřeší!) Diagnostická měření transformátorů, resp. izolačního (transformátorového) oleje byla dosud hodnocena podle doporučovaných empirických kritérií, či různých podnikových norem. Rovněž používané metody byly voleny podle dlouholetých zkušeností diagnostických laboratoří s využitím vlastních nebo zahraničních poznatků. S vydáním normy ČSN EN 60422 se však situace do značné míry mění! Tato evropská norma respektuje druh zařízení a předepisuje …

Odpovědnost provozovatele olejem plněných elektrických zařízení Pokračovat ve čtení »

DBDS (přidávaný do olejů jako inhibitor) a korozívní působení na měď

Dibenzyldisulfid (DBDS) je jedna ze sirných sloučenin, která může za určitých podmínek působit korozívně na měď v transformátorech. Sám o sobě DBDS korozívní být nemusí, ale působením vyšší teploty dochází k jeho rozkladu na merkaptany, které jsou silně korozívní. Vedle DBDS je možné stanovit korozívní působení síry na měď pomocí zkoušky na měděné destičce. Na …

DBDS (přidávaný do olejů jako inhibitor) a korozívní působení na měď Pokračovat ve čtení »

ČSN EN 60422 Izolační olej v provozu

(zkrácený výtah) (ve sporných případech viz originál normy) ČSN EN 60422 pomáhá monitorovat a udržovat kvalitu oleje což je nezbytné k zabezpečení spolehlivého chodu olejem plněných elektrických zařízení. Významné množství elektrických zařízení je dodáváno konečnému uživateli již naplněno minerálním olejem. V takových případech, když olej již přišel do kontaktu s izolačními a jinými materiály, již nemůže být považován …

ČSN EN 60422 Izolační olej v provozu Pokračovat ve čtení »

DGA – Plynová chromatografie – příklad a možnosti hodnocení

Tato metoda využívá fyzikálněchemických dějů, ke kterým dochází v důsledku negativních tepelných, elektrických či kombinovaných jevů při vzniku poruchových stavů v izolačním systému stroje, které se projevují tvorbou plynů, nazývaných rozkladové. K uvedeným typům závad může dojít kdykoliv a protože se jedná o nepřímou metodu, umožňující detekci vzniklých plynů, je úkolem posoudit prostřednictvím složení a množství plynů, …

DGA – Plynová chromatografie – příklad a možnosti hodnocení Pokračovat ve čtení »

ČSN EN 60296 Kapaliny pro elektrotechnické aplikace

Nepoužité minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače (stručný výtah) Nepoužitý minerální izolační olej dle ČSN EN 60296, je minerální izolační olej nerecyklovaný, jak je dodán dodavatelem. Tento olej nebyl použit v elektrickém zařízení, ani s ním nebyl v kontaktu a ani nebyl v kontaktu s jiným zařízením než s tím, které bylo použito při výrobě, skladování a transportu. Funkční vlastnosti oleje …

ČSN EN 60296 Kapaliny pro elektrotechnické aplikace Pokračovat ve čtení »

Izolační odpor a úseky izolačního systému

Měření izolačního odporu patří mezi nejstarší diagnostické metody v profylaktice výkonových transformátoru (i ostatního zařízení, např. točivé stroje). S rozvojem vědy a techniky se zlepšuje úroveň přístrojového vybavení. Reprodukovatelnost měření v dobách kdy se používaly přístroje s ručním pohonem byla velmi nízká a pravidelné sledování zařízení mohlo zachytit prakticky jen hrubé závady v izolačním systému. Vedle …

Izolační odpor a úseky izolačního systému Pokračovat ve čtení »