Jana Polívková, ELDIAG s.r.o.

DBDS (přidávaný do olejů jako inhibitor) a korozívní působení na měď

Dibenzyldisulfid (DBDS) je jedna ze sirných sloučenin, která může za určitých podmínek působit korozívně na měď v transformátorech. Sám o sobě DBDS korozívní být nemusí, ale působením vyšší teploty dochází k jeho rozkladu na merkaptany, které jsou silně korozívní. Vedle DBDS je možné stanovit korozívní působení síry na měď pomocí zkoušky na měděné destičce. Na …

DBDS (přidávaný do olejů jako inhibitor) a korozívní působení na měď Pokračovat ve čtení »

Seznámení s plynovou chromatografií

Chromatografie je fyzikálně chemická separační metoda, která slouží k dělení složek směsi. Základem chromatografie je rovnováha rozpuštěné látky mezi dvěma fázemi, z nichž jedna je fáze nepohyblivá (stacionární) a druhá fáze pohyblivá (mobilní). Tyto fáze jsou vzájemně nemísitelné. Předpokladem rozdělení složek směsi je různá afinita (přilnavost) k jednotlivým fázím. Např. Složka S1 má větší afinitu k fázi mobilní a je …

Seznámení s plynovou chromatografií Pokračovat ve čtení »

ČSN EN 60422 Izolační olej v provozu

(zkrácený výtah) (ve sporných případech viz originál normy) ČSN EN 60422 pomáhá monitorovat a udržovat kvalitu oleje což je nezbytné k zabezpečení spolehlivého chodu olejem plněných elektrických zařízení. Významné množství elektrických zařízení je dodáváno konečnému uživateli již naplněno minerálním olejem. V takových případech, když olej již přišel do kontaktu s izolačními a jinými materiály, již nemůže být považován …

ČSN EN 60422 Izolační olej v provozu Pokračovat ve čtení »

ČSN EN 60296 Kapaliny pro elektrotechnické aplikace

Nepoužité minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače (stručný výtah) Nepoužitý minerální izolační olej dle ČSN EN 60296, je minerální izolační olej nerecyklovaný, jak je dodán dodavatelem. Tento olej nebyl použit v elektrickém zařízení, ani s ním nebyl v kontaktu a ani nebyl v kontaktu s jiným zařízením než s tím, které bylo použito při výrobě, skladování a transportu. Funkční vlastnosti oleje …

ČSN EN 60296 Kapaliny pro elektrotechnické aplikace Pokračovat ve čtení »