Termografická měření kamerou

Provádíme monitorování a diagnostiku strojů pomocí termografie.

Nabízíme kontroly transformátorů, vedení VN a VVN, rozvaděčů, FVE  panelů, budov a další odborné služby v oboru termografie.

K měření používáme  profesionální  termokamery Flir.

Veškerá měření probíhají v návaznosti na normy ČSN ISO 18434-1 a ČSN ISO 18434-2.

Výstupem z měření termografickou kamerou jsou snímky, které určují spektrum teplot na povrchu měřeného zařízení nebo objektu.

Termografie poskytuje rychlé a jednoduché informace o kontrolovaném zařízení a odhaluje výskyt možných závad, které se dají potvrdit nebo vyvrátit následnou diagnostikou pomocí dalších zkušebních metod.