Revize elektrických zařízení

Provádění elektro revize se řídí příslušnými předpisy.

Elektro revize je důležitým podkladem pro kolaudaci nově postavených domů, bytů a provozoven, případně domů, bytů a provozoven po rekonstrukci a slouží zejména k ověření stavu elektrické instalace z hlediska bezpečnosti!

Dle ČSN 33 1500 se provádí elektro revize výchozí a periodické. Dále je možné provést revizi mimořádnou (např. po provedení rekonstrukce či po připojení nových zařízení).

Výchozí revize elektrických rozvodů, instalací a také hromosvodů patří k povinnostem vlastníka nemovitosti.
Pojišťovny při řešení případné pojistné události na základě zjištění porušení této povinnosti většinou pojistnou událost krátí nebo neuznají zcela.
Doporučené lhůty pravidelných revizí jsou dle ČSN 33 2000-6 ed.2 v termínech od půl roku do 4 let s ohledem na základní charakteristiky instalací.
Provádíme veškerá měření podle ČSN 33 2000-6 ed.2 na základě kterých vypracujeme zprávu o revizi elektrické instalace.