Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1226

Elektrotechnická diagnostika izolačních systémů

Revize elektrických zařízení

Termografická měření kamerou

Slide 1

Zajímá Vás stav Vašeho transformátoru, elektromotoru či alternátoru jen z hlediska předpisů nebo chcete mít jistotu spolehlivého provozu a předcházet tak nečekaným závadám a haváriím, které mohou napáchat i milionové škody?

Slide 2

Naše diagnostické metody dokáží spolehlivě odhalit nejen navlhnutí trafa či zestárnutí systému (PPS), ale i skrytou tepelnou či elektrickou závadu pomocí chromatografie z trafooleje. V praxi pak aplikujeme jen vybrané metody podle stavu přístroje.

Slide 3

Jako jediní v ČR provádíme diagnostiku ze 3 ml oleje, která spolehlivě zajišťuje provozní stabilitu přístrojových transformátorů plněných trafoolejem. Metodu plynové chromatografie používáme již od roku 1994 se 100% jistotou předpovědi!

předchozípředchozí
následujícínásledující

Netočivé stroje

Provádíme úplnou nebo zkrácenou (dle Vámi vybraných zkušebních metod) diagnostiku transformátoru VN VVN i diagnostiku oleje podle ČSN EN 60422.

Přehled zkušebních metod »

Točivé stroje

U elektromotorů a alternátorů provádíme nedestruktivní stanovení předpokládaného průrazného napětí (elektrická pevnost) podle patentu prof. Dr. Ing. Jana Hlávky DrSc.

Přehled zkušebních metod »

ČSN EN 60422

Provádíme veškeré zkoušky dle ČSN EN 60422 a to buď jako celý soubor zkoušek nebo jen rutinní soubor zkoušek. Rovněž nabízíme doplňkové a zvláštní vyšetřovací zkoušky.

Více v článku o ČSN EN 60422 »

Výsledky měření jsou vyhodnoceny a se souhlasem zákazníka uloženy do speciální databázové aplikace, která je oborově nejrozsáhlejší v ČR. Tato databáze umožňuje nejen přesněji vyhodnocovat měření, ale i získávat statistická data pro porovnání jednotlivých výsledků měření.
400+
rozvodny
2 300+
stroje
12 100+
průchodky
7 200+
přístroj. trans.
13 700+
vydané protokoly

Škodní událost z praxe

Kolik může stát zanedbání údržby a kontroly?
V roce 2008 jsme při kontrole u klienta zjistili podezření na závadu průchodky 110 kV distribučního transformátoru. I přes doporučení opakované pravidelné kontroly průchodky byla tato provozovatelem zanedbána, což vedlo k výbuchu a požáru.

Vzniklá škoda byla vyčíslena na více než 5 milionů Kč!

Nejžádanější služby

Rozbory izolačních olejů
Průrazné napětí, číslo kyselosti, povrchové napětí a obsah vody v oleji.

Detekce tepelných a elektrických závad v olejem plněných strojích
Chromatografický rozbor plynů rozpuštěných v oleji a rozbor plynů z plynového relé.

Kompletní přehled zkušebních metod »

Působíme po celé ČR

Pro měření v terénu u zákazníků používáme náš moderní měřicí vůz.

Odebrané vzorky převážíme do naší laboratoře v Praze, kde provádíme veškerá potřebná měření a analýzu výsledků.

Měřicí vůz ELDIAG

Kdo jsou naši zákazníci

Ξ elektrárny a rozvodny
Ξ výrobny a opravny energetických zařízení
Ξ velké průmyslové podniky
Ξ revizní technici
Ξ samospráva
 

Naše reference »