Aktualizovaný přehled chromatografického rozboru přístrojových transformátorů 110 kV (PT)

V roce 1994 jsme jako první v ČR zahájili diagnostiku PT z malého množství oleje (1ml). Do souboru metod ještě patří měření obsahu vody rozpuštěné v izolačním oleji a stanovení čísla kyselosti (u vybraných PT). Pro tyto zkoušky postačují cca 3ml oleje. V praxi se odebírá cca 10ml což umožňuje zkoušky opakovat jak předepisují některé …

Aktualizovaný přehled chromatografického rozboru přístrojových transformátorů 110 kV (PT) Pokračovat ve čtení »

Směrné hodnoty izolačních olejů z kondenzátorových průchodek

Měřená veličina (jednotky) Před plněním Po naplnění V provozu 110 kV 220 kV 400 kV Průrazné napětí (kV/2.5mm) >65 >65 >45 >45 >45 Číslo kyselosti (mgKOH/g) <0.01 <0.01 <0.25 <0.25 <0.25 Obsah vody (g/t) <10 <10 <25 <25 <25 Ztrátový činitel při 90oC(.10-2) <0.5 <0.7 <10 <7 <5 Obsah plynů (%) <1 <1 <5 <5 …

Směrné hodnoty izolačních olejů z kondenzátorových průchodek Pokračovat ve čtení »

Směrné hodnoty izolačních olejů z transformátorů podle požadavků ČEPS

Měřená veličina [jednotky] Před plněním do stroje Před uvedením do provozu2) V záručním provozu 5 let4) Periodická měření3) normální zhoršené Průrazné napětí [kV/2.5mm] >70 >70 >70 <60 Číslo kyselosti [mgKOH/g] <=0.04 <0.08 >0.1 Obsah vody [g/t] <=10 <=10 <20 >25 Povrchové napětí [mN/m] >=355) >45 <40 Ztrátový činitel při 90oC [.10-2] <0.1 <0.2 <=0.6 <1.5 …

Směrné hodnoty izolačních olejů z transformátorů podle požadavků ČEPS Pokračovat ve čtení »