Buchholz – odběry vzorků plynů z plynových relé

v souladu s ČSN EN 60 567 (IEC 60 567) 1. Všeobecná ustanovení Vzorky plynů z relé mají být odebrány ze zařízení s minimálním zpožděním po signalizaci nahromadění plynů. Jsou-li volné plyny ponechány ve styku s olejem, může dojít ke změnám ve složení jednotlivých komponentů odebíraného plynu. Při odběru vzorků plynů je nutno především zabránit přístupu …

Buchholz – odběry vzorků plynů z plynových relé Pokračovat ve čtení »

Přejímka nových nebo revidovaných strojů a přístrojů z hlediska izolačních systémů

Řada provozovatelů má vystavené objednávky na nové transformátory, které se v současné době vyrábějí, nebo brzy do výroby půjdou. a) Při té příležitosti si dovolujeme naše zákazníky upozornit na již zrušenou ČSN 35 1080, kde je v článku 2.3.1 bylo předepsáno pro stroje od napětí 110 kV (pro stroje nižšího napětí po dohodě), měření izolačních charakteristik …

Přejímka nových nebo revidovaných strojů a přístrojů z hlediska izolačních systémů Pokračovat ve čtení »

Mechanický stav vinutí

Současné pojetí diagnostiky výkonových transformátorů je schopno podchytit vznik tepelných nebo elektrických závad, stav dielektrika podle stupně zestárnutí a navlhnutí, dokáže stanovit zbytkovou životnost izolačního systému a to jak pevné izolace tak i olejové náplně. U jednodušších systémů, jako jsou kondenzátorové průchodky dovoluje ze změn kapacity stanovit i nebezpečí poklesu elektrické pevnosti průchodek a určit …

Mechanický stav vinutí Pokračovat ve čtení »

Nomogram pro přepočet izolačního odporu

Nejčastějším měřením izolačního systému olej – papír v provozních podmínkách bude pravděpodobně měření izolačního odporu. Důvod proč se izolační odpor měří spočívá ve snaze získat informaci o tom jak se sledované zařízení vyvíjí nebo zda vyhovuje určitému předpisu. Měřením izolačního odporu, aniž se musí měnit cokoliv dalšího, lze získat i další informace o izolačním systému. Jedinou …

Nomogram pro přepočet izolačního odporu Pokračovat ve čtení »

Lokální defekt při měření ztrátového činitele

Měřený úsek izolačního systému je v praxi tvořen různými konstrukčními částmi, které mají různé kapacity. Výsledná hodnota kapacity (i ztrátového činitele) je tvořena sumou dílčích kapacit (DK). Odvození vztahu pro všechny DK by bylo složité a nepřehledné. Dále je uveden modelový příklad dvou kapacit spojených v sérii (může zastupovat např. kondenzátorovou průchodku s měřícím vývodem) …

Lokální defekt při měření ztrátového činitele Pokračovat ve čtení »

Zkoušky oxidační stability izolačních olejů

Od zkoušek oxidační stability, tedy urychlených životnostních zkoušek se požaduje, aby v rozumném čase bylo možno odhadnout dlouhodobé chování kapalného dielektrika ve stroji a tedy posoudit, zda daný typ izolačního oleje je vhodný především pro použití do strojů nejvyšších napětí a výkonů, strojů přetěžovaných a pod. U nových izolačních olejů renomovaných výrobců jsou totiž deklarované …

Zkoušky oxidační stability izolačních olejů Pokračovat ve čtení »

Nabídka opravnám

Organizace zabývající se opravou olejových transformátorů není pravděpodobně dobře informována o stavu dielektrického systému revidovaného stroje. Tím máme na mysli především stav vinutí, nedojde-li při opravě k jeho výměně. Po uvedení transformátoru do provozu může potom dojít k poruše na které opravna nemá žádný nebo jen minimální vliv. Hrozí totiž dále uvedená rizika: a) Papírová …

Nabídka opravnám Pokračovat ve čtení »