Navlhnutí strojů při revizích

Každé porušení hermetičnosti, zvláště je-li vinutí ve styku s ovzduším, způsobuje nárůst absorbované vlhkosti. Je proto třeba dodržet některé zásady, jejichž cílem je dobu styku izolační soustavy s okolním ovzduším omezit na minimum. Rychlost navlhání pevné izolace je ovlivněna teplotou, relativní vlhkostí okolního ovzduší a rozdílem teplot vinutí a okolí v závislosti na času. Při …

Navlhnutí strojů při revizích Pokračovat ve čtení »