izolační systém

Lokální defekt při měření ztrátového činitele

Měřený úsek izolačního systému je v praxi tvořen různými konstrukčními částmi, které mají různé kapacity. Výsledná hodnota kapacity (i ztrátového činitele) je tvořena sumou dílčích kapacit (DK). Odvození vztahu pro všechny DK by bylo složité a nepřehledné. Dále je uveden modelový příklad dvou kapacit spojených v sérii (může zastupovat např. kondenzátorovou průchodku s měřícím vývodem) …

Lokální defekt při měření ztrátového činitele Pokračovat ve čtení »

Podrobnější přehled vybraných diagnostických metod izolačních systémů transformátoru (i přístrojových)

Ve stati je pojednáno pouze o metodách, které jsou v běžné praxi ověřené a aplikovatelné, s dostatečnými provozními zkušenostmi. Nebudou tedy ze známějších metod uvedeny metody C2/C50 a ΔC (vysoká citlivost na rušení), metody využívající různé druhy polarizačních jevů (stanovení předpokládané el. pevnosti) apod. 1. Izolační odpor Měření izolačního odporu lze použít u všech PT. …

Podrobnější přehled vybraných diagnostických metod izolačních systémů transformátoru (i přístrojových) Pokračovat ve čtení »

Diagnostika izolačních olejů

Provozní diagnostika vysokonapěťových izolačních systémů elektrických strojů netočivých je založena jednak na měření parametrů izolačního systému olej-papír, tedy na měření a vyhodnocení izolačních charakteristik, měření napětí nakrátko při sníženém napětí a jednak na měření a vyhodnocení kvality izolačních olejů. Dále je stručná zmínka o některých aspektech diagnostiky kapalných dielektrik. V současné době se částečně změnila …

Diagnostika izolačních olejů Pokračovat ve čtení »

Stanovení dovolených koncentrací rozkladových plynů u přístrojových transformátorů

Metoda plynové chromatografie je v diagnostice transformátorů metodou nepřímou. To znamená, že neexistuje přímá vazba mezi hodnotou průrazného napětí stroje a koncentrací určitého plynu, nebo jejich kombinace. Existuje-li však v izolačním systému olej-papír místo, které je elektricky nebo tepelně (příp. kombinací obou dějů) přetížené, výslednou reakcí je tvorba rozkladových plynů. Tohoto jevu se proto běžně …

Stanovení dovolených koncentrací rozkladových plynů u přístrojových transformátorů Pokračovat ve čtení »

Diagnostika izolačních systémů přístrojových transformátorů založená na rozboru malého množství izolačního oleje

Havárie přístrojových transformátorů (PT) způsobují provozovatelům řadu obtíží, neboť při nich většinou dochází k poškození okolních zařízení a může dojít k těžkým úrazům, či usmrcení personálu rozvodny. Finanční prostředky jsou v současné době směrovány především na obměny PT nejvyšších napětí, tedy 400 a 220kV, kdežto u zařízení 110 kV, které bývají nejdéle v provozu často …

Diagnostika izolačních systémů přístrojových transformátorů založená na rozboru malého množství izolačního oleje Pokračovat ve čtení »

Navlhnutí strojů při revizích

Každé porušení hermetičnosti, zvláště je-li vinutí ve styku s ovzduším, způsobuje nárůst absorbované vlhkosti. Je proto třeba dodržet některé zásady, jejichž cílem je dobu styku izolační soustavy s okolním ovzduším omezit na minimum. Rychlost navlhání pevné izolace je ovlivněna teplotou, relativní vlhkostí okolního ovzduší a rozdílem teplot vinutí a okolí v závislosti na času. Při …

Navlhnutí strojů při revizích Pokračovat ve čtení »

Nedestruktivní stanovení předpokládáného průrazného napětí u točivých strojů podle patentu prof. Dr. Ing. Jana Hlávky, DrSc.

Často jsou pracovníci v provozu postaveni do situace, kdy je pro ně nezbytné znát kvalitu izolačního systému jejich zařízení (kabelů, asynchronních a synchronních motorů, trakčních strojů a generátorů). Tato znalost jim umožní bez rizika provozovat tato zařízení s tím, že jim pomůže optimálně naplánovat jejich výměnu či generální opravu. Námi nabízená a na tomto místě …

Nedestruktivní stanovení předpokládáného průrazného napětí u točivých strojů podle patentu prof. Dr. Ing. Jana Hlávky, DrSc. Pokračovat ve čtení »