Výpočet činného odporu vinutí [Ω]

Naměřené hodnoty se zapisují do volných bílých polí v následujících formulářích. Vypočtené hodnoty se zobrazují automaticky při zadávání naměřených hodnot.
Zapojení do hvězdy
Schéma zapojení do hvězdy
Zapojení do trojúhelníku
Schéma zapojení do trojúhelníku